درباره ما

این مجموعه از تعدادی از متخصصین مجرب و با سابقه در زمینه نشر علمی تشکیل شده است که همگی با سطح علمی بسیار بالا توانایی نگارش مقالات بسیار با کیفیت و ارسال آن به مجلات معتبر هستند. این متخصصین همچنین با تجربه خود در زمینه نشر، مقاله را در مجله موردنظر سابمیت و بعد از داوری آن را بر اساس نظرات داوران اصلاح نموده و تا زمان اخذ پذیرش نهایی مقاله را رهگیری مینمایند.