درباره ما

شرکت اوج اندیشان پاسارگاد تا سال 97 تحت نام های دیگری در حوزه نشر علمی فعالیت مینمود ولی در اواسط سال 97 موسسه اوج اندیشان پاسارگاد از تلفیق و تجمیع چند شرکت کوچکتر به وجود آمد و به طور تخصصی آغاز به ارائه همه خدمات نشر علمی نشریات منطبق بر استانداردهای روز دنیا نمود. این مجموعه همگی از متخصصین جوان و نخبه شکل گرفته است و قادر به ارائه انواع خدمات از جمله:
ارائه نرم افزار مدیریت نشریات علمی به نام ساینتیکا
ویراستاری ساختاری (Technical Edit) و ویراستاری انگلیسی (English Edit)
اخذ کد DOI به روش XML Deposite و از طریق Crossref
ساخت PDF های‌دیزاین برای مقالات با نرم افزارهای روز دنیا مانند Indesign و Latex
برگزاری ورکشاپ‌های آموزشی برای آموزش اعضای هیئت تحریریه در جهت ارتقای سطح کیفی نشریه
جذب مقالات باکیفیت خارجی برای نشریات علمی انگلیسی زبان در حوزه پزشکی و پیراپزشکی
و ….