راهنمایی

برای ثبت سفارش خود میتوانید به بخش ثبت درخواست مراجعه نمایید. همچنین میتوانید درخواست خود را به همراه فایل های مربوطه و شماره تماس به ایمیل info@owjj.ir ارسال نمایید. متخصصین ما طی مدت کمتر از یک روز کاری فاکتوری را خدمتتان ارسال مینمایند که در آن هزینه انجام کار و مدت زمان آن قید میگردد. تنها در صورت موافقت کتبی شما کار آغاز میگردد.