تشخیص و رفع پلاژیاریسم

پلاژیاریسم به معنی استفاده از ایده ها و عبارات منتشر شده و حتی انتشار نیافته دیگران بدون گرفتن اجازه از آن­ها و انتشار به نام خود می باشد. این موضوع شامل طیف وسیعی از سرقت های آگاهانه تا کپی کردن اتفاقی مطالب دیگران باشد در این مجموعه بررسی پلاژیاریسم با نرم افزارهای روز دنیا و با بالاترین دقت ارائه می­گردد و در صورت وجود پلاژیاریسم قسمت های مورد نظر Rephrase و Paraphrase خواهد شد. سپس نتیجه در قالب یک گزارش به نویسنده ارائه می­گردد.

 

برای ثبت سفارش خود به قسمت ثبت آنلاین سفارش مراجعه نمایید.