قیمت سرویس ها و خدمات

قیمت سرویس های کراس رف (DOI)

به این وسیله قیمت سرویس DOI، کراس مارک و سرویس مشابهت سنجی iThenticate اعلام میگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست پیش فاکتور با ایمیل info@owjj.ir و یا شماره تلفن 02188524955 و یا شماره موبایل 09109918930 تماس بگیرید.

نام سرویس

قیمت

واحد

توضیحات

اخذ کد DOI از Crossref به روش XML Deposit

300.000 ریال

برای هر مقاله

-

ثبت نشان کراس مارک از طریق کراس رف

70.000 ریال

برای هر مقاله

این سرویس فقط به همراه سرویس بالا قایل ارائه است

سرویس مشابهت سنجی iThenticate

200.000 ریال

برای هر مقاله

-