نرم افزار ارسال ایمیل گروهی هدفمند و جذب مقالات

شرکت اوج با طراحی نرم افزار تخصصی ارسال هدفمند ایمیل انبوه به پژوهشگران داخلی و خارجی توانسته است روشی نو برای جذب مقالات برای مجلات نوپا و حتی باسابقه ایجاد نماید. این نرم افزار با کلمات کلیدی خاصی که برای هر مجله اختصاصی است اقدام به سرچ دیتابیس های جهانی کرده و محققینی را که در آن فیلد خاص دارای مقاله و کار پژوهشی هستند را یافته و سپس اقدام به ارسال ایمیل دعوتنامه هدفمند برای آنان مینماید.

این روش ارسال ایمیل تاکنون بسیار موثر عمل گرده است و مقالات بسیار باکیفیت خارجی را برای مجلات جذب نموده است.