کامنت گذاری در PDF

برای شروع این بحث باید ابتدا عنوان کرد که شرکت ادوبی برای فایل های PDF دو نرم افزار متفاوت دارد. یکی نرم افزار Adobe Reader که یک نرم افزار رایگان است و از اینجا قابل دانلود است ولی فقط قابلیت مشاهده فایل های PDF را به کاربر میدهد اما نرم افزار دیگر Adobe Acrobat است که یک نرم افزار پولی است اما نسخه کرک شده آن از اینجا قابل دانلود است. کامنت گذاری در فایل های PDF فقط از طریق نرم افزار Adobe Acrobat امکان پذیر است. اما در حالتی که این قابلیت قبلا در نرم افزار ادوبی آکروبات برای فایلی فعال شده باشد آن فایل در Adobe Reader نیز قابلیت کامنت گذاری پیدا میکند.

برای کامنت گذاری و نشانه گذاری در فایل های PDF بعد از باز کردن فایل در نرم افزار Adobe Acrobat Professional به قسمت Comment در سمت بالای و چپ صفحه بروید. مطابق شکل

برای گذاشتن کامنت روی دکمه Add Sticky Note کلیک نمایید، سپس در جاییکه میخواهید کامنت را اضافه نمایید کلیک کنید.

برای هایلایت کردن بخشی از متن، آن قسمت را انتخاب کرده و سپس روی دکمه Highlight text کلیک نمایید.

برای اضافه کردن یک کامنت در متن، در جاییکه میخواهید متن اضافه شود کلیک نموده و سپس روی دکمه Add Text Comment کلیک نمایید.

برای الصاق (Attach) کردن یک فایل دیگر مثل یک فایل Word یا یک فایل Text به فایل PDF روی دکمه Attach File کلیک کرده و سپس در قسمتی که میخواهید آن فایل را بچسبانید کلیک کرده و در پنجره باز شده فایل موردنظر را انتخاب نمایید.

برای ضبط کردن صدا و اضافه کردن آن به فایل PDF روی دکمه Record Audio کلیک نمایید.

برای اضافه کردن یک یا چند کلمه در بین کلمات دیگر از دکمه Insert Text at Cursor کلیک نمایید. به این صورت که موس را در قسمت موردنظر قرار داده و سپس روی این دکمه کلیک نمایید و در باکس باز شده کلمات خود را تایپ کنید. این عمل دقیقا همانند باز کردن ابرو در متن های فارسی است و چنین مفهومی را منتقل مینماید.

اگر میخواهید این مفهوم را منتقل کنید که به جای این کلمات یا جملات باید این کلمات جایگزین گردد، کلمه یا متن موردنظر را انتخاب نمایید و سپس روی دکمه Add Note to Replace Text کلیک نمایید و در باکس باز شده کلمات پیشنهادی خود را برای جایگزینی بنویسید.

برای اینکه به فردی که فایل را دریافت میکند برسانید که این بخش از جمله یا این کلمات باید پاک شود آن بخش را انتخاب کرده و روی دکمه Strikethrough کلیک نمایید.

برای کشیدن خط زیر بعضی مطالب نیز میتوانید از دکمه Underline استفاده نمایید.

 

این بخش ها مهمترین قسمت ها در کامنت گذاری در PDF هستند. به طور خلاصه این موارد را میتوان اینگونه دسته بندی کرد.

 

عملکرد تصویر دکمه مورد نظر
اضافه کردن برچسب
هایلایت کردن بخشی از متن
اضافه کردن کامنت متنی
اتچ کردن یک فایل
ضبط صدا روی فایل PDF
اضافه کردن متن در بین کلمات
جابجا کردن کلمات به کلمات جدید
پاک کردن بخشی از متن
کشیدن خط زیر کلمات برای نشانه گذاری